wettelijke vermeldingen

ARTIKEL 1: ONZE DETAILS


1.1 Bedrijfsnaam en denominatie

Deze website, toegankelijk via de URL www.junepure.com, wordt uitgegeven door het bedrijf June Pure

Registratie: 77031245 – Kamer van Koophandel in Nederland
Btw­identificatienummer: NL8593.36.542

1.2 Persoonsverantwoordelijke voor publicatie

De directeur Publicatie van de website www.junepure.com en manager van June Pure is Judith Middelkoop.

1.3 Hosting van de website

De hosting van de site wordt verzorgd door de provider 1 & 1 Internet SARL

7 plaats van het station
BP 70109 – 57201 Sarreguemines Cedex – FRANKRIJK
RCS Sarreguemines B 431 303 775
SIRET 431 303 775 000 16

ARTIKEL 2: INZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS


2.1 Aankoop

U kunt winkelen op June Pure met of zonder account. Als u een aankoop doet in onze online winkel, verzamelen wij persoonlijke gegevens. Om een goed beheer van het koop- en verkoopproces te waarborgen, worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

 • Achternaam en voornaam
 • Straat en nummer
 • Postcode en gemeente
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

June Pure heeft deze gegevens nodig om de bestelde producten te kunnen leveren. Bovendien ontvangen we automatisch het IP-adres van elke bezoeker. Dit stelt ons in staat om onze online omgeving te beschermen en uw internetervaring te optimaliseren.

2.2 Doelstellingen van gegevensverzameling

June Pure heeft veel redenen om klantgegevens te back-uppen. Klantgegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Afspraken nakomen tussen klant en June Pure met betrekking tot de levering van producten
 • Om je June Pure-account te maken en te beheren
 • Om een kwaliteitsservice aan de klant te bieden
 • Om een garantie te geven aan de klant
 • Om fraude te voorkomen
 • Voor het realiseren van marktstudies en analyses

2.3 Nieuwsbrief

June Pure informeert regelmatig over nieuwe producten, aanbiedingen en andere updates. We hebben uw toestemming nodig om dat te doen. We sturen de nieuwsbrief alleen als u ons toestemming geeft om dit te doen.

ARTIKEL 3: TOESTEMMING


Wanneer u een bestelling plaatst, voert u een transactie uit, gaan we ervan uit dat u ons autoriseert om een ​​back-up van uw gegevens te maken voor een van deze specifieke redenen. Als we uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor een ander doel, wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd. Natuurlijk hebt u ook de mogelijkheid om te weigeren. Als u van gedachten verandert, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

ARTIKEL 4: BESCHERMING VAN GEGEVENS


June Pure bewaart de persoonlijke gegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden. Persoonlijke gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard.

4.1 Accountinformatie

Klantenaccountgegevens zijn belangrijk zolang de klant een account bij June Pure heeft. Accountgegevens worden opgeslagen zolang het account actief is. Als een klant besluit zijn account te verwijderen, worden de accountgegevens in het systeem verwijderd. Vragen met betrekking tot het bewaren van persoonlijke gegevens of het beheer van uw account kunnen naar de klantenservice worden gestuurd.

4.2 Nieuwsbrieven

De toestemming met betrekking tot het gebruik van de gegevens die nodig zijn voor het versturen van de nieuwsbrief is geldig zolang de klant geregistreerd is om de nieuwsbrief te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een opt-out-functie. Een klant kan zijn toestemming intrekken door deze functie te gebruiken. U kunt zich met één klik afmelden voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u geen nieuwsbrief van June Pure

ARTIKEL 5: COOKIES


Cookies helpen uw computer op de hoogte te houden van uw eerdere bezoeken aan June Pure. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de browser, tablet of smartphone van uw computer wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt. Op deze manier kunnen we zien of u onze website eerder hebt gebruikt. Bovendien werkt de site sneller en is de bruikbaarheid verbeterd.

June Pure maakt gebruik van functionele, analytische en tracking-cookies. Deze staan garant voor de goede werking van de website en de opslag van uw favoriete instellingen, bijvoorbeeld. Deze cookies worden ook gebruikt voor het goed functioneren van de website en om deze te optimaliseren. Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, hebben we u al op de hoogte gebracht van deze cookies en om toestemming gevraagd om deze te plaatsen. U kunt cookies weigeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u in de configuraties ook alle eerder opgeslagen informatie uit uw browser verwijderen.

ARTIKEL 6: DERDEN

June Pure verstrekt geen gegevens aan derden die de privacy van de klant in gevaar zouden kunnen brengen, tenzij er wettelijke redenen zijn of als dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor de levering van haar diensten en / of registraties.

June Pure maakt gebruik van de diensten van derden voor transacties en de levering van onze diensten. Derden verzamelen, gebruiken of verwerken informatie uitsluitend voor de diensten die zij leveren.

6.1 Google Analytics

June Pure gebruikt Google Analytics om statistieken te verzamelen op onze website. Als gevolg hiervan hebben we een duidelijk idee van onder meer het aantal bezoekers van de website, het aantal paginaweergaven en de gemiddelde tijd dat een bezoeker op de pagina blijft.

6.2 MailChimp

June Pure maakt gebruik van MailChimp en verstrekt daarom ook gegevens aan dit bedrijf. Mailchimp maakt het onder andere mogelijk om de nieuwsbrief te verzenden.

6.3 Viva Wallet, Apple Pay

We gebruiken Viva Wallet als betaalplatform om te betalen met kaarten, of Apple Pay.

De betalingsgegevens die op de website worden gebruikt, worden alleen verzameld door de betaaldienstverlener volgens de door de klant gebruikte betaalmethode en wij hebben er geen toegang toe.

Meer informatie is beschikbaar op de websites van deze diensten.

ARTIKEL 7: VEILIGHEID


June Pure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongeautoriseerde openbaarmaking en ongewenste aanpassing van uw gegevens te voorkomen. Neem contact op met onze klantenservice als u van mening bent dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik.

WordPress (en zijn plug-in voor Woocommerce) is de June Pure-database waarin alle klantgegevens worden opgeslagen. Onze database is goed beveiligd tegen onbevoegde personen. Alleen werknemers van June Pure hebben toegang tot het beheer van deze website met behulp van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Ze hebben alleen toegang tot de gegevens en informatie die nodig zijn om hun taken uit te voeren.

ARTIKEL 8: BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS


De geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens van de website “www.junepure.com” is verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, ook bekend als de algemene verordening gegevensbescherming (hierna GDPR genoemd).

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij krachtens de artikelen 15 en 16 van de GDPR een recht van toegang, ondervraging en rectificatie heeft, waardoor hij, indien nodig, kan corrigeren, aanvullen, inleveren, vergrendel of wissen van persoonlijke gegevens die onnauwkeurig, onvolledig, twijfelachtig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of opslaan verboden is.

De gebruiker heeft ook, krachtens artikel 17 van de GDPR, het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.