Naar de legalisatie van medische cannabis?

Légalisation CBD

Wat is medische cannabis ?

Medische cannabis gebruikt chemicaliën van de cannabisplant om ziekten of aandoeningen te behandelen. Het meest voorkomende gebruik voor medicinale cannabis is pijnbestrijding.
De cannabisplant bevat meer dan 100 verschillende chemicaliën die cannabinoïdes worden genoemd. Elk heeft een verschillend effect op het lichaam. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) zijn de belangrijkste chemicaliën die gebruikt worden in medicijnen. Het is in principe hetzelfde product als recreatieve marihuana, maar het wordt gebruikt voor medische doeleinden.
THC is illegaal in de meeste Europese landen, daarentegen is CBD legaal, daarom begrijpelijk dat er duidelijke regels moeten worden vastgesteld.

Als we het over cannabis hebben, is er al snel een verband gelegd met de psychoactieve effecten van THC in cannabis. Maar het is belangrijk dat de negatieve perceptie over cannabis zal veranderen. En daarom moeten burgers worden voorgelicht over het gebruik van medische cannabis, CBD-gerelateerde producten en hun positieve voordelen, die nog steeds grotendeels onbekend zijn en nog steeds lijden onder vele vooroordelen.
Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie in februari van dit jaar officieel heeft aanbevolen om de cannabiscompound, cannabidiol (CBD), niet te classificeren als een gereguleerde stof, zijn er echter geen Europese regels voor het medisch of recreatief gebruik van cannabis.

Zal een Europees beleid voor de teelt, het gebruik en het onderzoek van medicinale cannabis een doelstelling zijn voor het nieuwe Europese Parlement?

Uiteraard zijn wij voorstander van een Europese wetgeving voor medicinale cannabis die er ook voor zorgt dat er overal in Europa distributie en gebruik van CBD toegestaan is.

Er is een overeenkomst op Europees niveau nodig om een duidelijk inzicht te hebben.

Het bereiken van een overeenkomst voor de regulering van medicinale cannabis is een complexe aangelegenheid. Op Europees niveau is het Europees geneesmiddelenbureau verantwoordelijk voor de wetenschappelijke evaluatie, het toezicht en de veiligheid van de medische cannabis.

Ook al lijkt de legalisatie nog lang niet op de agenda te staan voor alle politici, echter kan het nieuwe gekozen Europees Parlement deze kwestie nu toch sneller aan de orde te stellen.

Het medisch gebruik van cannabis of cannabinoïdes is in verschillende Europese landen gelegaliseerd. Andere landen overwegen deze legalisatie.

Medische cannabis voor therapeutisch gebruik is al toegestaan in 21 Europese landen, zoals Duitsland, Nederland of Italië, maar ook in 33 Amerikaanse staten, Canada, Uruguay, Lesotho (de enige in Afrika) of Australië.

De voorlopers voor medische cannabis zijn Canada, Nederland en Israël.

Sinds 2002 kunnen Canadezen met bepaalde ernstige of ongeneeslijke ziekten, zoals AIDS en kanker een voorschrift krijgen om marihuana te roken. En na een positieve publieke opinie ging Canada in oktober 2018 verder en legaliseerde ook volledig de recreatieve cannabis.

Naast het feit dat sinds 1976 de verkoop in coffeeshops, het bezit en de consumptie, van minder dan vijf gram, werd getolereerd, was Nederland in 2003 het eerste Europese land die cannabis voor medisch gebruik produceerde voor mensen met ernstige ziekten die door hun arts werd voorgeschreven.

In Israël is de teelt sinds 2012 gelegaliseerd. Sinds januari jl. is zelfs de export van de medicinale cannabis toegestaan.

Maar ook andere landen in de wereld hebben therapeutische cannabis gelegaliseerd.

33 staten in de Verenigde Staten staan nu medicinale cannabis toe.
Australië, dat in 2016 het gebruik van medicinale cannabis heeft gelegaliseerd, hebben zelfs sinds 2017 landbouwers toestemming gegeven medicinale cannabis legaal te kweken. Australië gaf begin 2018 ook toestemming voor export om het bedrijf uit te breiden voor zijn binnenlandse producenten.

Eind 2018 was Thailand, bekend om de zeer strenge drugswetgeving, het eerste land in Zuidoost-Azië dat de cannabiskweek voor medische doeleinden legaliseerde.

Verschillende andere Latijns-Amerikaanse landen hebben cannabis om medische redenen gelegaliseerd: Chili in 2015, Colombia in 2016 en Argentinië, Mexico en Peru in 2017.
Uruguay heeft niet alleen het medisch gebruik gelegaliseerd, maar heeft sinds december 2013 ook de productie, distributie en consumptie van recreatieve cannabis toegestaan.

Voor meer informatie over het medisch gebruik van cannabis en cannabinoïdes, zie het rapport van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving

Share this article
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email